Nhơn Trạch 2 (NT2) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 chỉ bằng 1/7 năm trước

Trong tài liệu đại hội cổ đông mới công bố, Nhơn Trạch 2 cho biết, tình hình kinh tế năm 2024 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Một là dự kiến huy động sản lượng điện năm 2024 của NT2 thấp. Hai là giá khí đầu vào tăng. Ba là cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo lớn dẫn đến phương thức huy động của A0 bất lợi cho các nhà máy điện truyền thống. Bốn là NT2 phải chịu cước phân phối PM-NT làm giá khí bình quân cao, dẫn đến giá biến đổi tăng, trực tiếp ảnh hưởng đến tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện. Năm là rủi ro EVN chậm thanh toán nên PV Power và NT2 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu:

Sản lượng điện điện đạt 3.200 triệu kWh, tăng gần 11% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên, tổng doanh thu dự kiến 6.340 tỷ đồng, giảm 2,4% và lợi nhuận sau thuế là 68 tỷ đồng, chỉ bằng 1/7 thực hiện năm 2023.

Để thực hiện kế hoạch này, NT2 cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để phân bố sản lượng Qc một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến an toàn vận hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời thực hiện quyết toán công tác đại tu 100.000 EOH; tích cực thu hồi tiền điện, cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh…

Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, NT2 chưa đưa ra phương án trả cổ tức cho cổ đông. Còn đối với năm 2023, NT2 sẽ trả cổ tức tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), giá trị tương ứng là 432 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý I/2024, NT2 ghi nhận doanh thu thuần giảm đến 88%, xuống chỉ còn 262 tỷ đồng và lỗ sau thuế 158,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ quý I/2023 lãi 233,8 tỷ đồng. Đây cũng là mức nặng nhất từ ngày lên sàn vào năm 2015 của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 10/05, cổ phiếu NT2 đang giảm 0,68%, còn 21.950 đồng/CP. Nhìn rộng hơn, NT2 có tuần giao dịch không mấy tích cực khi đến nay cổ phiếu đã giảm hơn 2%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn