Những cổ phiếu nào sẽ được "săn lùng" nhiều nhất từ 3 quỹ ETF nội quy mô 24.000 tỷ trong kỳ cơ cấu tháng 4/2024?

HoSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 1/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/5. Chứng khoán SSI vừa có báo cáo dự báo số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các quỹ ETF đang tham chiếu theo 3 bộ chỉ số trên TTCK Việt Nam.

Cụ thể, đối với chỉ số VNDiamond, cổ phiếu MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15.748 tỷ đồng. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.294 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI ước tính quỹ sẽ bán 48,2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472 nghìn cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13,6 triệu cổ phiếu) và GMD (9,6 triệu cổ phiếu)...

photo-1713265695621

Đối với chỉ số VN30, rổ chỉ số này không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30, SSIAM VN30, MAFM VN30, và KIM Growth VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.432 tỷ đồng.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.253 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 8,5% trong khi giá trị vốn rút ròng là 968 tỷ đồng từ đầu năm.

Chứng khoán SSI ước tính quỹ DCVFMVN30 sẽ mua thêm 1,4 triệu cổ phiếu VHM, 1,1 triệu cổ phiếu SHB, 81 nghìn cổ phiếu PLX…; ngược lại bán bớt 1,5 triệu cổ phiếu TPB, 878 nghìn cổ phiếu VIB, 127 nghìn cổ phiếu VPB…

photo-1713265674053

Đối với chỉ số VNFIN Lead, rổ cũng không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại giữ nguyên là 20 cổ phiếu. Tại ngày 15/4/2024, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 1.534 tỷ đồng đang sử dụng VNFIN Lead làm chỉ số tham chiếu. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 33% so với đầu năm 2024, NAV tăng 14% so với đầu năm trong khi quỹ bị rút ròng khoảng 1.050 tỷ đồng sau hơn 3 tháng.

Chứng khoán SSI ước tính quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu MBB, 201 nghìn cổ phiếu TCB, 176 nghìn cổ phiếu SHB…; ngược lại bán bớt 722 nghìn cổ phiếu LPB, 351 nghìn cổ phiếu TPB, 307 nghìn cổ phiếu STB…

photo-1713265650616

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của các quỹ ETF liên quan đến VN30, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF và quỹ DCVFMVN Diamond ETG, các mã MWG, TPB, VIB, VPB, MBB… sẽ là những cổ phiếu bị bán mạnh trong kỳ cơ cấu này.

Ngược lại, Chứng khoán SSI dự báo ba quỹ ETF nội có thể mua mạnh VRE, HDB, GMD, ACB, REE…

photo-1713265369132

Xem thêm tại cafef.vn