Những điểm sáng trong bức tranh ngành dầu khí

Những điểm sáng trong bức tranh ngành dầu khí

Bóng đen chực chờ với ngành dầu khí khi làn sóng dịch Covid-19 lần 2 bất ngờ ập tới vào tháng 7/2020, song song với giá dầu thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã dần trở lại vào cuối quý 3.

Hình minh họa. Đồ họa: Tuấn Trần

Thực tế trong quý 3 vừa qua, diễn biến tiêu cực đã không kéo dài khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm ngoài cộng đồng trong suốt thời gian (còn lại của quý 3) sau đó. Hoạt động kinh doanh nhóm ngành dầu khí theo đó cũng dần khởi sắc, thể hiện rõ nhất vào tháng 9.

Dữ liệu VietstockFinance cho thấy trong quý 3/2020, 29 doanh nghiệp dầu khí niêm yết đã tạo ra khoảng 65,072 tỷ đồng doanh thu thuần và 3,494 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 28%giảm 18% so cùng kỳ. Trong đó, 12 đơn vị báo lãi tăng trưởng, 12 đơn vị sụt giảm lãi, 3 đơn vị chuyển lỗ thành lãi và 2 đơn vị thua lỗ.

GAS sụt giảm lãi 3 quý liên tiếp, PLX xóa lỗ luỹ kế sau 9 tháng

Dù có khởi sắc so với 2 quý đầu năm, song nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đen mang tên Covid-19, song song với việc giá dầu thế giới còn diễn biến phức tạp. Có 12 đơn vị báo lãi sụt giảm so cùng kỳ, bao gồm cả 2 ông lớn GASPLX.

Diễn biến giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI trong năm 2020. Đvt: USD/thùng

Lãi ròng quý 3 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP ( HOSE: GAS) sụt gần 30% so với cùng kỳ, về mức 2,023 tỷ đồng; doanh thu trong kỳ suy giảm và biên lãi gộp cũng co lại. Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 năm nay của GAS giảm hơn 16% so với cùng kỳ, trong khi biên lãi gộp chỉ ở mức 18.2% (cùng kỳ là 22.7%).

Như vậy, cả 3 quý kinh doanh đầu năm 2020 của GAS đều chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu lẫn lợi nhuận. Diễn biến này chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá trung bình của LPG cũng giảm 10%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, GAS đạt doanh thu thuần hơn 48.6 ngàn tỷ đồng và lãi ròng hơn 6.1 ngàn tỷ đồng, lần lượt giảm 16.2% và 31.4% so với cùng kỳ. Ông lớn ngành khí đã thực hiện 95% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lãi sau thuế. Nhớ rằng, GAS đặt chỉ tiêu năm 2020 đi lùi 13% về doanh thu và 45% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2019.

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 với doanh thu thuần gần 27,462 tỷ đồng, giảm 44% so cùng kỳ và lãi ròng hơn 853 tỷ đồng, giảm 5%.

Với riêng Công ty mẹ PLX, đơn vị này báo lãi ròng quý 3/2020 ở mức 704 tỷ đồng, tăng 79% so cùng kỳ. PLX cho biết kết quả đi lên chủ yếu do chính sách điều hành giá bán nội bộ giữa Công ty mẹ và các công ty xăng dầu thành viên để đảm bảo mục tiêu của Tập đoàn trong từng chu kỳ kinh doanh. Thứ 2 là việc giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại sau chu kỳ giảm mạnh vào cuối quý 1/2020 và biến động trong biên độ nhỏ, nên trong quý 3 không phải dự phòng giảm giá hàng tồn. Ngoài ra, lợi nhuận tài chính trong kỳ gia tăng nhờ khoản cổ tức lợi nhuận được chia của các công ty con, công ty liên kết.

Như vậy cùng với kết quả quý 2 liền trước, PLX đã xóa sạch con số lỗ ròng gần 1,900 tỷ đồng trong quý 1. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ông lớn ngành xăng dầu đã đem về hơn 92,647 tỷ đồng doanh thu thuần và 37 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 34% và 99% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của PLX trong 3 quý đầu năm 2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Xét về con số tương đối, Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE: PMG) bị thu hẹp lãi nhiều nhất quý 3 vừa qua với tỷ lệ 93%. PMG chia sẻ rằng hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu thế giới phức tạp. Điểm cộng là doanh nghiệp này đã tiếp tục mở rộng kênh phân phối gas dân dụng và công nghiệp trong kỳ.

Các doanh nghiệp dầu khí niêm yết sụt giảm lãi/thua lỗ trong quý 3/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Bi quan hơn, quý 3 còn ghi nhận 2doanh nghiệp thua lỗ gồm PVGPVB. Kinh doanh LPG Việt Nam (HNX: PVG) cho biết vẫn đang thực hiện tái cơ cấu mô hình hoạt động để SXKD tập trung vào sản phẩm LPG. Con số lỗ ròng 1.4 tỷ đồng trong quý 3, thấp hơn cùng kỳ 7 lần là nhờ kiểm soát chi phí bán hàng và quản lý.

Trong khi đó, với việc kinh doanh dưới giá vốn, Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, HNX: PVB) báo lỗ ròng quý 3 hơn 6 tỷ đồng. Như vậy sau 3 quý liên tiếp có lãi, PVB đã quay lại “ô mất lượt”.

Lãi/lỗ ròng của PVB qua các quý gần đây. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Những tín hiệu tích cực trở lại

TDGPPY là 2 đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất trong quý 3/2020. Dù vậy, với Dầu khí Thái Dương (HOSETDGthì lãi tăng trưởng đến từ việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (do chi phí quý 3/2019 nhảy vọt gần 21 tỷ), còn hoạt động chính vẫn sụt giảm đáng kể.

Về Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNX: PPY), tỷ lệ lãi gộp trên mỗi lít xăng trong quý 3 cao hơn cùng kỳ giúp Công ty thu về gần 7 tỷ đồng lãi ròng, gấp gần 8 lần.

Các doanh nghiệp dầu khí niêm yết báo lãi tăng trưởng lãi trong quý 3/2020. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa có quý kinh doanh tốt hơn cùng kỳ khi các dịch vụ như tàu dịch vụ dầu khí, căn cứ cảng dầu khí, cơ khí dầu khí, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển đều có kết quả tốt hơn. Theo đó, PVS đem về hơn 5,966 tỷ đồng doanh thu trong quý vừa qua, tăng 28% so cùng kỳ. Do giá vốn tăng chậm hơn, Công ty thu được gần 433 tỷ đồng lãi gộp, gần gấp đôi cùng kỳ. Đây là động lực cho kết quả lãi ròng 197 tỷ đồng trong kỳ, gấp 3.2 lần.

Đối với Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD), nhờ có 1.7 giàn khoan cho thuê trong quý 3 (cùng kỳ không có giàn khoan cho thuê) là nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng trong quý 3. PVD đem về doanh thu thuần gần 1,271 tỷ đồng và lãi ròng 39 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 43% so cùng kỳ.

Ở một diễn biến khác, câu chuyện hưởng lợi từ đầu tư công có lẽ đang dần “ứng nghiệm” với Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC). Trong quý 3, PLC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,345 tỷ đồng và lãi ròng 43 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 64% so cùng kỳ. Mảng nhựa đường đem về hơn 615 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% chính là động lực cho kết quả của PLC.

Nhìn rộng ra cho giai đoạn 9 tháng đầu năm 2020, PLC có tổng doanh thu gần 3,914 tỷ đồng và lãi ròng gần 124 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và tăng 9% so cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, mảng nhựa đường chiếm tỷ trọng 47%, đây cũng là ngành hàng tăng trưởng duy nhất với tỷ lệ 26%.

Cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 và 2020 của PLC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Điểm tích cực nữa với ngành dầu khí là có 3 doanh nghiệp đã chuyển lỗ thành lãi trong quý vừa qua, gồm PSH, PCGAPP. Tân binh Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HOSE: PSH) đón quý kinh doanh đầu tiên sau niêm yết (ngày 24/06/2020) khả quan với lãi ròng 7 tỷ đồng (cùng kỳ thua lỗ). Giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu giúp lãi gộp tăng 8% so cùng kỳ, đạt 196 tỷ đồng. Cùng với đó, PSH đã tiết giảm các chi phí như chi phí tài chính và chi phí quản lý.

Các doanh nghiệp chuyển lỗ thành lãi trong quý 3/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tựu trung lại, ngành dầu khí vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là trước tác động của dịch Covid-19. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực đã dần phát ra khi số lượng doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng đang dần chiếm tỷ trọng nhất định. Việc giá dầu không sụt giảm mạnh như quý 1 cũng giúp nhiều doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn, góp phần cải thiện lợi nhuận.

*Dầu vọt 8.5% nhờ kết quả thử nghiệm vắc-xin tích cực

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút