NLG rời khỏi rổ chỉ số MSCI Frontier Markets

Trong kỳ cơ cấu quý II, MSCI đã thêm mới 9 mã vào rổ MSCI Frontier Markets Indexes, ngược lại 5 mã bị loại. Với riêng thị trường Việt Nam, NLG bị loại, không có mã nào được thêm mới.

Như vậy, sau kết quả cơ cấu, rổ chỉ số tăng số lượng thành phần lên thành 213 mã. 

Kết quả cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Indexes quý II. Nguồn: MSCI.

Tại cuối tháng 3, danh mục MSCI Frontier Markets Indexes đang tập trung vào nhóm tài chính (38%), bất động sản (9,6%), tiêu dùng (8,4%), vật liệu (8,2%), năng lượng (8,5%), công nghiệp (7,9%)...

Cổ phiếu Việt Nam duy trì tỷ trọng lớn nhất với 28,6%, cao hơn so với 27,1% vào 3 tháng trước. Kế đến là Romania (12,2%), Morocco (10%), Iceland (7,9%) và Kazakhstan (9,9%). Top 10 khoản đầu tư lớn nhất có 3 mã Việt Nam gồm HPG, VHM, VIC với tỷ trọng lần lượt 2,9%, 2,2% và 1,9% danh mục.

Cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Indexes theo lĩnh vực và quốc gia tại cuối tháng 3. (Nguồn: MSCI).

10 mã có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục MSCI Frontier Markets Indexes tại cuối tháng 3. (Nguồn: MSCI).

Bên cạnh đó, MSCI cũng công bố thay đổi cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes, với thêm mới 27 mã và loại 6 mã. 

Với riêng Việt Nam, rổ chỉ số bổ sung 10 mã gồm INN, DSN, NDN, IVS, SGN, ITA, TCI, TVC, TEG, và NSC,  ngược lại đã loại EVG, TCM, và VNE. Tuy nhiên, hiện chưa có quỹ quy mô đáng kể sử dụng MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes làm chỉ số tham chiếu.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ 3/6.EndFragment Kết quả cơ cấu danh mục quý III của các chỉ số thuộc MSCI sẽ được công bố vào 13/8, theo giờ Việt Nam.

Xem thêm tại vietnambiz.vn