Nợ gần 92 tỷ tiền thuế, ThuDuc House nhận được quyết định ngừng sử dụng hoá đơn của Cục thuế Tp.HCM

Ngày 24/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) đã nhận được thông báo số 7035/TB-CTTPHCM ngày 22/4/2024 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc ngừng sử dụng hóa đơn; Quyết định số 731/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2024 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử đụng hóa đơn.

Lý do bị cưỡng chế là do công ty có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định với số tiền bị cưỡng chế: 91.771.234.291 đồng.

Mới đây, ThuDuc House đã có văn bản giải trình kết quả khắc phục và lộ trình khắc phục tình trạng trên đối với cố phiếu TDH.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điềm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 cùa Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Nguvên nhân là do các vấn đề liên quan đến thuế GTGT của hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House, tại thời điểm phát sinh chưa có kết luận của Tòa án về vụ án, nhưng nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019, đồng thời rà soát các công nợ và các khoản đầu tư tồn đọng lâu năm thực hiện trích lập dự phòng theo ý kiến của kiểm toán vào Báo cáo tài chính năm 2021, với tổng chi phí là 620,2 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến nay là số âm.

Về tình hình khắc phục: ThuDuc House cho biết ngày 13/07/2023, ThuDuc House đã nhận được Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2023/HS-ST ngày 30/06/2023 của Toà án Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm (liên quan đến hoạt dộng kinh doanh linh kiện điện tử của Công ty giai đoạn 2017 - 2019), nội dung chính của Bản án sơ thẩm quyết định: Công ty chuyển 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp phục vụ điều tra cho Cục Thuế TP.HCM để khắc phục hậu quả; Buộc 18 bị cáo phải liên đới bồi hoàn 340,2 tỷ đồng cho ThuDuc House; Buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ThuDuc House tổng số tiền 10,56 tỷ đồng; HĐXX không có căn cứ giải quyết vấn đề về sổ tiền lãi truy thu chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế trong vụ án.

Cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ xem xét tháo gỡ việc hạn chế giao dịch, biến động tài sản tại VPĐK đất đai TP.HCM (theo văn bản số 1729/CV-CSKT-P10).

Vào ngày 06/9/2023, ThuDuc House đã được gỡ bỏ ngăn chặn các giao dịch, biến động tài sản (tại Văn phòng đăng kỷ đất đai TP.HCM và các Tỉnh) của Công ty và Công ty thành viên để đảm bảo hoạt động bình thường theo Công văn so 2943/CV-CSKT-P2 ngày 23/8/2023 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tiếp đến vào ngày 10/4/2024, công ty đã nhận được quyết định số 314/2024/QĐXX-HS ngày 21/03/2024 của Toà án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa vụ án ra xét xừ phúc thẩm (đã xử sơ thẩm vào ngày 30/6/2023). Thời gian mở phiên tòa từ ngày 22-26/4/2024 và công ty đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án về các nội dung liên quan đến ThuDuc House.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 1/2024 công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với lỗ gần 11 tỷ so với cùng kỳ. Theo TDH thì lỗ giảm mạnh là do các mảng hoạt kinh doanh phụ trợ (bất động sản cho thuê, khai thác dịch vụ, xây dựng) của công ty vẫn mang lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh địa ốc bị sụt giảm so thị trường bất động sản đang gặp nhiều thách thức, khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý 1/2024 của công ty.

Cũng tính đến ngày 31/3/2024, Thuduc House còn khoản nợ phải trả lên đến gần 1.000 tỷ - trong đó có đến 954 tỷ đồng là nợ phải trả ngắn hạn; lỗ luỹ kế của TDH tăng từ 750,9 tỷ lên 752,7 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm từ 375,68 tỷ giảm còn 373,89 tỷ đồng.

Xem thêm tại vneconomy.vn