Nước giải khát Chương Dương (SCD): Nhận quyết định hủy niêm yết, PYN không còn là cổ đông lớn

Sá xị Chương Dương nổi tiếng một thời sẽ rời sàn HOSE vào ngày 6/5 tới đây.

Sá xị Chương Dương nổi tiếng một thời sẽ rời sàn HOSE vào ngày 6/5 tới đây.

Theo đó, ngày 4/4, PYN Elite đã bán ra 22.300 cổ phiếu SCD, giảm sở hữu xuống còn 415.600 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 4,9% và không còn là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Trước đó, ngày 5/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có quyết định hủy niêm yết 8,5 triệu cổ phiếu SCD. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 6/5/2024.

Lý do cổ phiếu SCD bị hủy niêm yết do Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SCD tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM là 3/5/2024.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kiểm toán, năm 2023, Công ty lỗ sau thuế 119,25 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 là 200,95 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 11,73 tỷ đồng.

Trước đó năm 2021 công ty thua lỗ hơn 35,5 tỷ đồng, năm 2022 thua lỗ 48,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương niêm yết chính thức trên HOSE vào ngày 25/12/2006. Như vậy, SCD chính rời sàn HOSE sau 18 năm niêm yết.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng vào năm 1952 trực thuộc Tập đoàn BGI của Pháp. Năm 2004, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần và đã niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào cuối tháng 12/2006.

Công ty này từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với các sản phẩm được khẳng định trên thị trường như sá xị, soda, rượu nhẹ có gas. Trong đó, sản phẩm sá xị khẳng định vị thế độc tôn trên thị trường nước giải khát hương sá xị, với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng.

Ngày 22/4 tới đây, Sá xị Chương Dương sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại TP.HCM. Theo tài liệu họp đã công bố, Công ty đặt mục tiêu năm 2024 sẽ lỗ tiếp 73 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đến cuối năm dự kiến ở mức 275 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu SCD giảm kịch sàn với thị giá 12.100 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn