09:20, 11/07/2022

OIL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh (Ban Tài Chính Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
  · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP trước ngày 10/08/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX