PAC cùng 3 công ty khác bị xử phạt về thuế

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC), CTCP MHC (HOSE: MHC), CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) và CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế địa phương đối với các công ty này.

PAC cùng 3 công ty khác bị xử phạt về thuế

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC), CTCP MHC (HOSE: MHC), CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) và CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế địa phương đối với các công ty này.

Trường hợp của PAC, Công ty bị Cục thuế TPHCM xử phạt vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2016, 2018, 2019 và 2020. Ngoài ra, năm 2020, Công ty đã khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan trong hồ sơ thuế, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp.

Vì vậy, PAC bị truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế TNDN khai thiếu, cùng với đó là gần 865 triệu đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị phạt hành chính số tiền hơn 360 triệu đồng. Tổng cộng, PAC phải nộp cho Cục thuế TPHCM gần 3.4 tỷ đồng.

Chi cục thuế TP Thủ Đức thuộc Cục thuế TPHCM vừa qua cũng có quyết định xử phạt đối với MHC về hành vi nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 4/2022 trễ hạn so với quy định 70 ngày. Với vi phạm này, MHC chỉ bị phạt hành chính số tiền 11.5 triệu đồng.

Tương tự, BED cũng bị Cục thuế TP Đà Nẵng xử phạt hành chính 2 triệu đồng do nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2021 trễ hạn 3 ngày so với thời hạn quy định.

Cuối cùng là IHK, Công ty này bị Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vì hạch toán phân bổ một số khoản chi phí chưa phù hợp khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN. Do phân bổ chưa phù hợp, IHK sẽ phải nộp lại hơn 24 triệu đồng tiền thuế đã nộp thiếu, cùng với đó là tiền chậm nộp gần 4 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn bị phạt hành chính số tiền gần 5 triệu đồng. Tổng cộng, IHK sẽ nộp lại cho Cục thuế TP Hà Nội số tiền 38 triệu đồng.

Thượng Ngọc

FILI