16:42, 31/08/2022

PDR: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE