16:42, 31/08/2022

PDR: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE