PDR: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Hồng Cẩm

PDR: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Hồng Cẩm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm