Petro Miền Trung (PMG) khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát, có lãi trở lại trong quý I/2024

Petro Miền Trung báo lãi hơn 3,5 tỷ đồng trong quý I/2024.

Petro Miền Trung báo lãi hơn 3,5 tỷ đồng trong quý I/2024.

Được biết, cổ phiếu PMG vào diện kiểm soát từ ngày 18/4/2022 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 bị âm 61,6 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty tiếp tục thua lỗ 13,3 tỷ đồng, năm 2023 lỗ 24 tỷ đồng.

Khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát, Công ty đã cải thiện kết quả kinh doanh từ quý I/2024. Công ty cho biết, đến quý I/2024, Công ty đã và đang triển khai các phương án khắc phục như nội dung đã báo cáo tại Công văn số 01/04/2022/CVGT ngày 22/4/2022 về việc biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh quý I/2024 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 3,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 3,7 tỷ đồng).

Tại báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 423 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt hơn 6 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 7 tỷ đồng).

Giải trình về kết quả lợi nhuận tăng trưởng tại báo cáo hợp nhất trong quý I/2024, Công ty cho biết, tình hình kinh doanh thuận lợi, sản lượng tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá CP (giá hợp đồng) của thế giới thấp hơn so với giá CP quý I/2023 nên về doanh thu quý I/2024 giảm so với quý I/2023.

Petro Miền Trung cho biết, với những biện pháp đang được triển khai quyết liệt và đồng bộ, Công ty tin tưởng sẽ khắc phục được tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát đúng như lộ trình được công bố.

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên Petro Miền Trung đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.200 tỷ đồng (tăng 20% so với kết quả năm 2023), lợi nhuận sau thuế mục tiêu 12 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 24 tỷ đồng).

Với kế hoạch này, kết thúc ba tháng đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện được 22,7% kế hoạch về doanh thu và 29% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu PMG đạt thị giá 7.930 đồng/cổ phiếu, đi ngang so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn