Petro Miền Trung (PMG) khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát, có lãi từ năm 2023

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PMG có lãi trở lại

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PMG có lãi trở lại

Cổ phiếu PMG thuộc tình trạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 18/4/2022 theo công văn số 416/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Cổ phiếu PMG bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong năm 2021 bị âm. Cụ thể, năm 2021 PMG thua lỗ hơn 61,6 tỷ đồng.

Ngày 29/3/2024, trong báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát, Công ty cho biết năm 2023 đã và đang triển khai các phương án khắc phục. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty ghi nhận lợi nhuận dương.

Cụ thể, tại báo cáo hợp nhất quý IV/2023, doanh thu năm 2023 Công ty đạt 1.832 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2,39 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu thuần cả năm đạt hơn 1.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 8,33 tỷ đồng.

Với những biện pháp đang được triển khai quyết liệt và đồng bộ, Ban điều hành công ty tin tưởng Petro miền Trung sẽ khắc phục được tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát như lộ trình đã công bố.

Công ty đã chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/3, dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 4/2024. Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 1/4, cổ phiếu PMG đạt thị giá 8.400 đồng/ cổ phiếu, giảm 6,67% so với phiên trước đó.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn