Petrolimex sắp chi 1.900 tỷ đồng trả cổ tức

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) vừa thông báo ngày 15/5 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, ngày thanh toán dự kiến vào 28/5. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng). Với hơn 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn kinh tế Nhà nước này dự tính sẽ trích ra số tiền hơn 1.900 tỷ đồng, mức chi cao nhất từ năm 2019.

Hiện Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) là cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 982 triệu cổ phiếu PLX (tỷ lệ 77,26%) sẽ nhận về số tiền 1.473 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược ENEOS Việt Nam có hơn 169 triệu cổ phiếu PLX (tỷ lệ 13,32%) sẽ nhận số tiền 254 tỷ đồng. 

Việc trả cổ tức cao nhờ kết quả kinh doanh hồi phục. Petrolimex trong năm 2023 ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán gần 14,4 triệu m3, cao hơn 11% so với kế hoạch. Doanh thu hợp nhất giảm 10% còn gần 274.000 tỷ đồng nhưng vẫn vượt 44% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 3.947 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước và vượt 22% kế hoạch. 

Sang năm 2024, tập đoàn đề ra mục tiêu doanh thu 188.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 2.900 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2023. Chính sách cổ tức tối thiểu là 10%.

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Ban lãnh đạo nhận thấy kinh tế thế giới dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều bấp bênh khi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm ở nhiều quốc giá, tình hình kinh doanh của tập đoàn theo đó dự báo có nhiều yếu tố không thuận lợi.

Trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến 2035, Petrolimex cho biết sẽ chuyển đổi dần sang các sản phẩm năng lượng xanh, mục tiêu 50% doanh thu từ năng lượng sạch vào năm 2030 và đến 2045 sẽ kinh doanh 100% năng lượng sạch và thân thiện môi trường. 

Trong báo cáo quý I mới phát hành, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ đạt 75.106 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.441 tỷ đồng, tăng gần 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.133 tỷ, tăng 70% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo lý giải lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 là do hiệu quả từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm; nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Tổng tài sản của Petrolimex đang duy trì ở mức khoảng hơn 80.000 tỷ đồng. Lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 25.086 tỷ đồng vào cuối quý I, giảm 3.530 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn