Petrosetco dự kiến lợi nhuận mảng phân phối hàng ICT tăng 65% bất chấp dự báo thị trường khó khăn

Ngày 26/4, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - Mã: PET) sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại TP HCM. 

Năm 2024, Petrosetco đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện 2023. Lãi trước thuế và sau thuế kỳ vọng đạt 260 tỷ và 205 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 47%. 

Trong đó mảng dịch vụ phân phối dự kiến đóng góp chính với 15.390 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 160 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 65% so với kết quả năm ngoái. Còn mảng dịch vụ cung ứng và hậu cần dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 26 tỷ, đều gấp đôi cùng kỳ.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Về kế hoạch cổ tức, công ty dự tính không chia cho năm 2023 trong khi kế hoạch ban đầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là tối đa 10%. Đối với năm 2024, tỷ lệ cổ tức dự kiến tối đa là 10%.

Năm 2024, Petrosetco xác định đây sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với mảng phân phối khi kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng, ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử.

Thị trường điện tử năm 2024 được dự đoán sẽ giảm 5 - 10% so với năm 2023. Phân khúc các sản phẩm công nghệ tầm thấp và trung sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến những đối tượng thu nhập thấp lại bị giảm thu nhập dẫn đến thắt chặt chi tiêu và thận trọng hơn.

Ngược lại phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số lượng khi nhóm khách hàng có thu nhập cao ít bị tác động trước tình hình kinh tế, lạm phát, vẫn có khả năng và nhu cầu chi trả mua sắm.

Mặc dù phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số lượng, tuy nhiên về giá trị lại chiếm tỷ trọng không quá lớn trong toàn bộ ngành điện thoại dẫn đến ngành điện thoại di động dự báo năm 2024 vẫn giảm cả về số lượng và giá trị.

Đối với mảng dịch vụ, năm 2024 cho thấy sự khởi sắc của thị trường dầu khí trong nước với những dự án mới được phê duyệt.

Kế hoạch năm 2024 của Petrosetco được xây dựng dựa trên quan điểm thận trọng đối với những biến động không thuận lợi của tình hình kinh tế vĩ mô. Petrosetco sẽ tiếp tục mở rộng đối với các ngành hàng khi đáp ứng được đầy đủ các khía cạnh về nhu cầu thị trường, thị phần, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nguồn vốn…

Xem thêm tại vietnambiz.vn