Phó Chủ tịch Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) xin từ nhiệm

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (Mã: VNE) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Quang Cần kể từ ngày 19/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Thay vào đó, HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Phú Mai, Thành viên HĐQT từ tháng 6/2020 được giữ chức Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy với sự rút lui của ông Trần Quang Cần, HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam sẽ còn 4 người, gồm ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch, ông Phạm Phú Mai làm Phó Chủ tịch, hai thành viên còn lại là ông Đào Ngọc Quỳnh và ông Nguyễn Tịnh.

Ông Phạm Phú Mai (bên trái) và ông Trần Quang Cần (bên phải). (Ảnh: VNE).

Ông Phạm Phú Mai sinh năm 1976, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 1999 - 2020, ông Mai là Giám đốc Điều hành Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (TID). Từ tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm vào HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam. Ông Phạm Phú Mai và người thân không sở hữu cổ phiếu của công ty tại ngày 30/6.

Còn ông Trần Quang Cần sinh năm 1968, là Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông Cần tham gia vào Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam từ năm 2005 với nhiều vị trí như Chuyên viên phòng tài chính kế toán, Phó trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng. 

Từ tháng 7/2020 đến nay, ông tham gia vào HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Đến tháng 2/2023, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Cần.

Tính tới ngày 25/10, ông Cần chỉ còn nắm giữ 5,86 triệu cổ phiếu VNE, tỷ lệ 7,15% do bị công ty chứng khoán bán giải chấp 848.500 cổ phiếu.

Xem thêm tại vietnambiz.vn