10:37, 17/01/2023

PLX: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022

Trong bài viết này:

    PLX: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022

     Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm