10:50, 30/08/2022

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2021

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE