PNJ: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiêm Chủ tịch HĐTV Giám đốc Công ty con

PNJ: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiêm Chủ tịch HĐTV Giám đốc Công ty con

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiêm Chủ tịch HĐTV Giám đốc Công ty con như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm