09:36, 24/12/2020

POW vẫn muốn thoái vốn khỏi "gà đẻ trứng vàng" PV Machino

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/12/2020.

Trong bài viết này:

  Đại hội đã thông qua tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. Bên cạnh đó là miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Trí. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử vào HĐQT và bà Đoàn Thị Thu Hà trúng cử vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/12.

  Một nội dung cổ đông quan tâm ngoài các tờ trình tại đại hội là lộ trình thoái vốn tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCoM: PVM), công ty con do PV Power sở hữu 51% vốn. Theo chia sẻ của cổ đông, PVM được ví như con "gà đẻ trứng vàng" cho POW, sở hữu các liên doanh hàng năm đem về khoản lợi nhuận gần 100 tỷ đồng và nhiều khu “đất vàng” tại Hà Nội.

  Nói về vấn đề này, Ban lãnh đạo chỉ ra việc thoái vốn tại PVM thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu của POW, đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua. Công ty sẽ cân nhắc, thực hiện tại thời điểm phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Việc lựa chọn hình thức thoái vốn tại PVM đảm bảo nguyên tác tuân thủ quy định hiện hành, lựa chọn tư vấn thẩm định giá tư vấn xây dựng phương án thoái vốn có năng lực, mang lại lợi ích cao nhất cho cả doanh nghiệp và cổ đông. Hiện quá trình thoái vốn cũng đang gặp nhiều khó khăn, phía POW còn đang có khoảng 9 khoản đầu tư đang cần tái cơ cầu. Phía PVN đã có nghị quyết về việc thoái vốn tại PVM nếu chưa hoàn thành trong năm 2020 thì tiếp tục triển khai trong năm 2021.

  Trang chủ của PVM

  Đối với Dự án Nhơn Trạch 3&4, lãnh đạo POW cho biết đây là dự án lớn với tổng mức đầu tư khoảng 32,600 tỷ đồng. Cơ cấu thực hiện dự kiến với tỷ lệ chủ sở hữu 25%, vốn vay 75%. Đối với nguồn vay, Công ty đã tiếp cận với các tổ chức tín dụng cả trong và ngoài nước.

  Duy Na

  FILI