PTSC (PVS) lãi sau thuế gần 305 tỷ đồng trong quý I/2024, hoàn thành 46% kế hoạch năm

Theo BCTC hợp nhất mới công bố của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (mã PVS), trong quý I/2024, PVS mang về gần 3.710 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm nhẹ về 3.451 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp PVS tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 258 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 5,5% lên xấp xỉ 7%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của PVS tăng nhẹ lên 151 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá, nhưng chi phí tài chính giảm đến gần 73%, về còn hơn 14 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 10% và 21%, lên 22 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.

Kết quả, PVS ghi nhận gần 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng gần 34% so với quý I/2023.

PTSC cho biết, bên cạnh việc lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất cao hơn cùng kỳ, nguyên nhân giúp lãi sau thuế tăng còn đến từ phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng trưởng 25%, đạt 197 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2023 của PVS, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng. Với kết quả trên, 3 tháng, PVS đã hoàn thành 46% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/01/2024, tổng tài sản PTSC đạt 25.468 tỷ đồng, giảm 3,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 3,6% về mức 5.549 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11%, còn 3.848 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13%, còn 3.660 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ về 1.438 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của PTSC còn khoảng 988,5 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án Gallaf – Giai đoạn 3 (319,8 tỷ đồng); dự án Hải Long OSS (186 tỷ đồng), dự án CHW2204 (134,5 tỷ đồng)....

Ở bên kia bảng cân đối, PTSC còn 11.533 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 10,4% so với đầu năm. Riêng khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PTSC còn lần lượt 960 tỷ đồng và 542 tỷ đồng. Với vốn chủ sở hữu đạt 13.935,6 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của PTSC hiện là 0,82.

Theo kế hoạch, ngày 06/06, PTSC dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong phiên giao dịch chiều ngày 07/05, cổ phiếu PVS tạm giảm 0,25%, còn 40.500 đồng/CP.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu PVS tăng nhẹ 0,5% lên 40.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt gần 3,3 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn