PV GAS báo lãi quý I/2024 giảm 26%, đạt 2.544 tỷ đồng

PV GAS báo lãi quý I/2024 giảm 26%, đạt 2.544 tỷ đồng

Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS (mã GAS) mới công bố BCTC quý I với doanh thu thuần đạt 23.315 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn đến 20% lên 19.624 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 24%, về còn 3.691 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 22,8% xuống 15,8%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của GAS giảm 14%, còn 463 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh 141%, lên 181 tỷ đồng. Điểm tích cực là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt được giảm 8% và 49%, xuống còn 585 tỷ đồng và 218 tỷ đồng.

Kết quả, GAS báo lãi 2.544 tỷ đồng trong quý I/2024, giảm 26%.

GAS cho biết, lợi nhuận giảm do giá CP (giá hợp đồng) bình quân quý I/2024 đạt 631,67 USD/tấn, giảm 74,17 USD/tấn so với quý I/2023 là 705,83 USD/tấn, tương ứng giảm 11%. Sản lượng khí khô tiêu thụ quý I cũng giảm 14% so với quý I/2023; sản lượng LPG tiêu thụ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước làm cho doanh thu, lợi nhuận giảm tương ứng.

Tính tới cuối quý I, tổng tài sản của GAS đạt 91.776 tỷ đồng, tăng 4.022 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 6.075 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1.453 tỷ đồng, lên 36.537,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4.042 tỷ đồng, lên 20.907 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho giảm được 1.405 tỷ đồng, về mức 2.539,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của GAS cũng tăng thêm 1.420 tỷ đồng, lên 23.876 tỷ đồng. Riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của GAS còn lần lượt 1.498 tỷ đồng và 4.233,47 tỷ đồng.

Tạm kết phiên giao dịch sáng ngày 02/05, cổ phiếu GAS tăng 0,2%, lên 73.700 đồng/CP. Cũng trong ngày hôm nay, GAS sẽ chốt danh sách đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được dự kiến tổ chức ngày 29/05 tới đây.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn