PV Power (POW): Lợi nhuận trước thuế quý I/2024 ước giảm 93%

PV Power cho biết, sản lượng điện quý I của Công ty ước đạt 3.545 triệu kWh, đạt 86% kế hoạch và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023; các nhà máy điện của PV Power đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

Theo đó, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 6.279 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. POW cho biết giá điện thị trường trong 03 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ các năm trước, trung bình đạt 1.500 đồng/kWh, thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2023 là 1.689 đồng/kWh đã làm giảm doanh thu tại các nhà máy điện.

Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty ước đạt 51 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch và giảm 93% so với thực hiện năm 2023.

Về tình hình thực hiện dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, POW cho biết đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 83% so với kế hoạch là 89% (chậm 6% so với kế hoạch). PV Power và EPTC đã tạm thống nhất giá điện cho Nhơn Trạch 3&4 để trình EVN xem xét thông qua. Ngày 05/3/2024, PV Power và EPTC tổ chức họp về nội dung PPA cho giai đoạn thử nghiệm, hiện bộ phận kỹ thuật của hai bên đang làm việc để thống nhất chương trình, kế hoạch chạy thử nghiệm thu.

Nhưng về hợp đồng mua bán khí (GSA), POW phải tiếp tục làm việc với PV GAS về những nội dung còn chưa thống nhất giữa các bên về dự thảo hợp đồng Full GSA, HOA GSA cho dự án Nhơn Trạch 3&4.

Điểm tích cực là PV Power đang đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án. Đối với vốn vay, PV Power đã thu xếp thành công nguồn vốn vay ECA không ràng buộc xuất xứ thiết bị trị giá 200 triệu USD tại ngân hàng SMBC, do SACE bảo lãnh; thu xếp thành công khoản vay trong nước trị giá 4.000 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank.

Công ty cho biết sẽ phấn đấu đốt lửa lần đầu cho NT3 và phát điện thương mại vào cuối năm 2024.

Về công tác thoái vốn, PV Power cho biết vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình chung của thị trường và danh mục thoái vốn phần lớn là các công ty chưa đại chúng. PV Power đang bám sát thị trường để xây dựng kế hoạch thoái vốn phù hợp cho từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Trong quý II, POW đặt kế hoạch cho Tổng công ty với tổng sản lượng điện đạt 4.669 triệu kWh (trong đó kế hoạch cho các đơn vị thành viên là 1.118 triệu kWh). Tổng doanh thu dự kiến đạt 8.971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn