PVO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:
- Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Dầu nhờn PV OIL, tại địa chỉ: Số 201 đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Phòng Tài chính - Kế toán Chi nhánh CTCP Dầu nhờn PV OIL Miền Bắc, tại địa chỉ: Số 34 Trần Kim Xuyến, Khu đô thị Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

HNX