PVS lãi hơn 300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý I, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 3.710 tỷ đồng. Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh cải thiện với biên lãi gộp đạt 7%, qua đó đưa lãi gộp tăng trưởng 27% lên 258 tỷ đồng. 

Công ty còn có thêm nguồn thu từ hoạt động tài chính với hơn 150 tỷ đồng và lãi từ công ty liên kết tăng 25% đạt 197 tỷ đồng. Về chi phí, công ty tiết giảm chi phí tài chính 73%, nhưng lại chứng kiến chi phí bán hàng tăng 12% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21%. 

Với những biến động lớn đó, PVS báo lãi sau thuế gần 305 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 quý. 

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 và sơ kết công tác quý I/2024, ban lãnh đạo ước tính doanh thu 3.169 tỷ đồng và lãi trước thuế 202 tỷ đồng. Như vậy, kết quả thực tế cao hơn 83% so với kỳ vọng của doanh nghiệp. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm hơn nghìn tỷ về mức gần 25.500 tỷ đồng. Trong đó, công ty có nắm giữ lượng tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn gần 9.400 tỷ đồng, giảm 690 tỷ so với đầu năm và chiếm 37% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 525 tỷ so với đầu năm còn 3.848 tỷ đồng; các khoản mục khác không có nhiều biến động. 

Về nguồn vốn, công ty có vay nợ tài chính hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu dày thêm khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 4.339 tỷ đồng, cùng với quỹ đầu tư phát triển 3.451 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu giảm 29% còn 15.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 38% còn 660 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 24% chỉ tiêu doanh thu và 46% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Trong báo cáo phân tích gần đây, Chứng khoán VNDirect và Chứng khoán MBS đều đánh giá hoạt động E&P ngày càng sôi động tại Việt Nam, đặc biệt là dự án trị giá nhiều tỷ USD Lô B – Ô Môn, sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thượng nguồn trong những năm tới.

Hiện nay, PVS là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ dự án Lô B với giá trị hợp đồng EPC ước tính là 1,4 tỷ USD (bao gồm giá trị của cả các gói thẩu đã trúng và gói thầu tiềm năng).

MBS đánh giá việc tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi (với tổng giá trị hợp đồng cho mảng xây lắp ước tính đến hiện nay là 800 triệu USD) giúp mở ra định hướng kinh doanh trong dài hạn cho PVS.

Xem thêm tại vietnambiz.vn