Pyn Elite Fund tăng sở hữu tại Tập đoàn Sao Mai lên trên 11%

Pyn Elite Fund báo cáo mua 1,9 triệu cp của Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vào ngày 25/4, theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo thị giá, lượng cổ phiếu trên trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Sau giao dịch, cổ đông ngoại tăng sở hữu từ 35,1 triệu cp (10,44% vốn) lên trên 37 triệu cp (11,01% vốn).

Pyn Elite Fund trở thành cổ đông lớn sau khi mua 3,75 triệu cp ASM vào 15/1, nâng sở hữu lên 16,9 triệu cp, tương ứng với 5,02% vốn. Tính từ 15/1 đến 25/4, quỹ đã mua ròng 23,75 triệu cp ASM.

Trên thị trường, ASM ghi nhận tăng giá 6% kể từ đầu năm, kết phiên 3/5 tại 11.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 3,3 triệu cp.

Tập đoàn Sao Mai công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần 2.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 58 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cùng giảm 16% so với thực hiện quý I/2023.

Diễn biến cổ phiếu ASM qua 1 năm (đến 3/5). (Biểu đồ: TradingView).

Xem thêm tại vietnambiz.vn