Pyn Elite Fund tiếp tục gom cổ phiếu ASM

Pyn Elite Fund báo cáo mua 1,9 triệu cổ phiếu ASM của Tập đoàn Sao Mai vào ngày 25/4, theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo thị giá, lượng cổ phiếu mà quỹ mua có trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Sau giao dịch, cổ đông ngoại tăng sở hữu từ 35,1 triệu cổ phiếu (10,44% vốn) lên trên 37 triệu cổ phiếu (11,01% vốn).

Pyn Elite Fund trở thành cổ đông lớn sau khi mua 3,75 triệu cổ phiếu ASM vào 15/1, nâng sở hữu lên 16,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với 5,02% vốn. Tính từ ngày 15/1 đến 25/4, quỹ đã mua ròng 23,75 triệu cổ phiếu ASM.

Sao Mai 4

Trên thị trường, cổ phiếu ASM ghi nhận tăng giá 6% kể từ đầu năm, kết phiên 3/5 tại 11.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 3,3 triệu cp.

Tập đoàn Sao Mai công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 với doanh thu thuần 2.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 58 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cùng giảm 16% so với thực hiện quý 1/2023.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn