Quảng Nam: DN trả dự án và đòi tiền, tỉnh nói không có cơ sở giải quyết

Tháng 5/2023, Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc trả lại dự án khu dân cư Làng chài Điện Dương tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo văn bản này, Công ty này cho biết đã bỏ số tiền hơn 54,6 tỷ đồng để chi trả các khoản tiền liên quan đến dự án như giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế và quy hoạch, trả lãi ngân hàng phát sinh từ năm 2016 đến nay.

Tuy nhiên, qua rà soát pháp lý dự án, công ty nhận thấy trình tự thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định. Cụ thể, chưa đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Do đó, đơn vị này sẽ trả lại dự án khu dân cư Làng chài Điện Dương để đấu thầu hoặc đấu giá theo quy định với điều kiện UBND tỉnh ghi nhận và giải quyết trả lại toàn bộ chi phí đã bỏ ra trong thời gian qua. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng mong muốn UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết và có hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan đến dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về dự án này. Trong đó, đơn vị này cho biết dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương được UBND tỉnh giao chủ đầu tư và được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Beton 6 Miền Trung.

Dự án này có quy mô dự án 24,17ha với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 199 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016 - 2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh thống nhất đổi tên chủ đầu tư từ Công ty cổ phần Beton 6 Miền Trung thành Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2020.

Đến nay, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương lập ngày 14/6/2023. 

Tuy nhiên, tại Biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon ngày 04/5/2023; trong đó, các cổ đông đồng ý chấm dứt và trả lại dự án để đấu thầu hoặc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật với điều kiện UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận và giải quyết toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi trả trong thời gian qua theo số liệu, sổ sách thực tế kế toán đơn vị ghi nhận.

Qua đó, dựa theo quy định tại khoản 8 Điều 57, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021,Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư lập ngày 14/6/2023, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông và biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động của dự án lập ngày 04/5/2023 là cơ bản phù hợp quy định pháp luật Đầu tư.

Tuy nhiên, việc đặt điều kiện đồng ý chấm dứt hoạt động và trả lại dự án khi UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận và giải quyết toàn bộ các chi phí mà công ty đã chi trả trong thời gian qua là không có cơ sở để giải quyết (đặc biết là chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay ngân hàng).

Ngoài ra, việc thanh lý tài sản sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động đã được quy định. Vì vậy, để xem xét phương án xử lý các chi phí theo đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon, làm cơ sở chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức cuộc họp để thảo luận và thống nhất hướng xử lý đối với các chi phí mà Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon đã đề nghị.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn