Quay ra bán ròng 134 tỷ đồng trong tuần 27-31/3, khối ngoại vẫn mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng trong tháng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 0,73 triệu đơn vị, giá trị là bán ròng 145,59 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ ngày 20-24/3 mua ròng tới hơn 11 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 385,65 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 174,8 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 4.906,42 tỷ đồng (giảm 45,73% về lượng và 29,39% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 174,07 triệu đơn vị, giá trị 5.052,01 tỷ đồng (giảm 44% về lượng và 23% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27-31/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

35.081.530

22.984.120

12.097.410

861.060

687.470

173.590

28/3

38.346.860

28.856.410

9.490.450

1.110.630

979.860

130.770

29/3

19.849.810

28.565.330

-8.715.520

604.910

813.020

-208.110

30/3

30.975.700

50.372.990

-19.397.290

936.820

1.344.970

-408.150

31/3

50.546.510

43.288.320

7.258.190

1.393.000

1.226.690

166.310

Tổng

174.800.410

174.067.170

733.240

4.906.420

5.052.010

-145.590

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã quay ra bán ròng 1,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,24 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,26 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 40,72 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,49 triệu đơn vị, giá trị 39,84 tỷ đồng (giảm 43,14% về lượng và 46,23% về giá trị so với tuần trước), ngược lại bán ra 3,26 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 41,08 tỷ đồng (tăng 140,3% về lượng và 23,07% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27-31/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

178.110

142.830

35.280

3.770

2.790

980

28/3

525.220

161.740

363.480

12.050

2.980

9.070

29/3

202.320

772.420

-570.100

6.030

10.620

-4.590

30/3

175.800

1.098.990

-923.190

4.360

12.430

-8.070

31/3

407.310

1.082.420

-675.110

13.630

12.260

1.370

Tổng

1.488.760

3.258.400

-1.769.640

39.840

41.080

-1.240

Ngược lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 0,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 12,73 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 26,68 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 1,84 triệu đơn vị, giá trị 43,17 tỷ đồng (tăng gần 70% về lượng và 66,68% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 1,02 triệu đơn vị, giá trị 30,44 tỷ đồng (giảm 60,29% về lượng và 42,1% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 27-31/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

146.000

181.200

-35.200

4.380

4.640

-260

28/3

93.950

251.500

-157.550

3.870

8.020

-4.150

29/3

241.220

201.240

39.980

10.600

7.000

3.600

30/3

139.350

148.500

-9.150

3.160

4.950

-1.790

31/3

1.218.210

237.310

980.900

21.160

5.830

15.330

Tổng

1.838.730

1.019.750

818.980

43.170

30.440

12.730

Như vậy, tuần qua giao dịch cuối tháng 3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng gần 0,22 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 134,1 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ ngày 20-24/3 mua ròng 10,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 399,69 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính chung trong cả tháng 3, khối này đã mua ròng hơn 183 tỷ đồng, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt xấp xỉ 3.035 tỷ đồng; trong khi tháng trước đó bán ròng 26,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 282 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng gần 14,52 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 301,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu VHM bị bán ròng 239,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,86 triệu đơn vị. Nhưng xét về khối lượng, cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 2 trong danh mục bán ròng mạnh là mã bất động sản khác – DXG với hơn 7,55 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 93,58 tỷ đồng.

Trong khi đó, với 2 phiên liên tiếp ngày cuối tuần bị xả mạnh, cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng xấp xỉ 18,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 482,02 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu IDC với khối lượng đạt 404.100 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 16,3 tỷ đồng. Còn SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 18,09 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn