Quý 1/2024, công ty chứng khoán ‘bỏ túi’ cả nghìn tỷ đồng

Nhiều công ty chứng khoán đã có báo cáo tài chính quý 1/2024 với nhiều sắc thái khác nhau, đa số các doanh nghiệp đều có lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận giảm mạnh.

Quý 1/2024, công ty chứng khoán ‘bỏ túi’ cả nghìn tỷ đồng- Ảnh 1.

Các công ty chứng khoán đã có báo cáo tài chính quý 1/2024 đầy lạc quan. (Ảnh: Ngọc Thắng)

6 công ty có lợi nhuận giảm bao gồm: APG Securities, KS Securities, VPBank Securities, Phú Hưng Securities, Asean Securities và Agriseco.

Cụ thể, APG Securities có lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024 chỉ 6 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm 2023. KS Securities có lợi nhuận trước thuế là 27 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. VPBank Securities có lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Mỹ Hưng Securities có lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 giảm 37%, từ mức 25 tỷ đồng xuống còn 16 tỷ đồng. Asean Securities cũng giảm 28%, từ mức 20 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng. Công ty Agriseco cũng giảm 20%, từ mức 55 tỷ đồng xuống còn 44 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là lợi nhuận trước thuế của Trí Việt Securities và VIX Securities với mức tăng trưởng lên đến 4 con số.

Cụ thể, trong quý 1/2024, lợi nhuận trước thuế của Trí Việt Securities đã tăng 2.400%, từ mức 2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái đã tăng lên 48 tỷ đồng. VIX Securities có lợi nhuận trước thuế trong quý 1 đạt 202 tỷ đồng, tăng gần 1.700% so với cùng kỳ năm ngoái (12 tỷ đồng).

Quý 1/2024, công ty chứng khoán ‘bỏ túi’ cả nghìn tỷ đồng- Ảnh 2.

Một số công ty chứng khoán có lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, thâm chí là hàng nghìn tỷ. (Ảnh: Duy Hiệu)

Các “ông lớn” chứng khoán như SSI, TCBS, VNDirect, VPS vẫn có sự tăng trưởng tốt với lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 tăng từ 53% - 334% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, TCBS có lợi nhuận trước thuế lên tới 1.160 tỷ đồng, tăng 159% và SSI có lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, tăng 53%.

VNDirect có lợi nhuận trước thuế lên tới 767 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ năm 2023. VPS có lợi nhuận trước thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán cũng đã có quý kinh doanh đầy thắng lợi như: VietinbankSC lợi nhuận trước thuế tăng 822% so với cùng kỳ năm 2023, SHS tăng 767%, DSC tăng 429%, HD Securities tăng 295%.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bị lỗ trong quý 1/2023 cũng đã có lãi trong quý 1 năm nay. Điển hình như Công ty CP Chứng khoán Everest, từ lỗ 44 tỷ đồng sang có lãi 19 tỷ đồng; Công ty CP Chứng khoán Pinetree Securities, từ lỗ 3 tỷ đồng sang có lãi 12 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn