Quý I/2024, Đầu tư LDG (LDG) ghi nhận lỗ 124,9 tỷ đồng khi hàng bán trả lại cao hơn doanh thu

Quý I/2024, Đầu tư LDG (LDG) ghi nhận lỗ 124,9 tỷ đồng khi hàng bán trả lại cao hơn doanh thu

Trong quý I/2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu âm 130,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 124,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70 tỷ đồng, tức lỗ thêm 54,92 tỷ đồng.

Hàng bán trả lại cao hơn doanh thu trong quý I/2024

Hàng bán trả lại cao hơn doanh thu trong quý I/2024

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ doanh thu thuần âm chủ yếu do doanh thu ghi nhận 10,3 tỷ đồng nhưng giảm trừ doanh thu tới 140,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 69,03 tỷ đồng, Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính giảm 4,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,97 tỷ đồng, về 45,05 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 55,1%, tương ứng giảm 13,97 tỷ đồng, về 11,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, với việc kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời chịu thêm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đầu tư LDG đã tiếp tục tăng lỗ trong quý đầu năm 2024.

Trong năm 2024, Đầu tư LDG lên kế hoạch doanh thu 167 tỷ đồng so với cùng kỳ doanh thu ghi âm 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2,5 tỷ đồng so với lỗ 527,2 tỷ đồng trong năm 2023.

Với việc tiếp tục lỗ 124,9 tỷ đồng, Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024.

Thêm nữa, với việc tiếp tục lỗ trong quý I/2024, tính tới 31/3/2024, Đầu tư LDG đã chính thức đã xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế tích luỹ nhiều năm, chuyển từ lãi 117,8 tỷ đồng sang lỗ luỹ kế 7,07 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 68,2 tỷ đồng, về 7.200,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 6,7 tỷ đồng nhưng tổng nợ vay lên tới 1.328,5 tỷ đồng, bằng 51,3% vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu chủ nợ của LDG tại thời điểm 31/3/2024

Cơ cấu chủ nợ của LDG tại thời điểm 31/3/2024

Đầu tư LDG thuyết minh các khoản vay chủ yếu 447 tỷ đồng tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11; 199,57 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; 65,47 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á …

Trước đó, ngày 26/4, Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng chỉ có đại diện 9,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, vì vậy Đại hội lần 1 đã không thể tổ chức, Công ty lên kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/4.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu LDG giảm 30 đồng, về 2.680 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn