Quý I/2024, Nhơn Trạch 2 (NT2) lỗ sâu nhất từ ngày lên sàn

Trong quý I/2024, doanh thu thuần của NT2 giảm đến 88%, xuống chỉ còn 262 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với việc kinh doanh dưới giá vốn là 487,3 tỷ đồng, NT2 lỗ gộp tới 225,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp 252 tỷ đồng. NT2 cho biết, nguyên nhân chủ yếu do quý I/2024 sản lượng điện doanh nghiệp chỉ đạt 151,5 triệu kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt 1.074,8 triệu kWh.

Điểm tích cực là thu nhập khác đạt 70,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 271,8 triệu đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do mỗi tổ máy Tuabin khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã tích lũy đủ 100.000 giờ vận hành “EOH”. Theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa NT2 và liên danh Siemen AG/Siemens Ltd. Việt Nam, trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành “EOH” đầu tiên cho mỗi tổ máy, Công ty đã thực hiện ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho đối với vật tư dự phòng ISP với tổng giá trị là trên 70 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận tăng thu nhập khác với giá trị tương ứng.

Dù được bù đắp từ thu nhập khác, NT2 vẫn ghi nhận quý I/2024 mức lỗ mạnh nhất từ ngày niêm yết là 158,2 tỷ đồng, trong khi quý I/2023 lãi 233,8 tỷ đồng.

Tại cuối quý I/2024, tổng tài sản của NT2 đạt 8.210,3 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn của NT2 giảm gần 43% về mức 1.204 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm xấp xỉ 25% xuống còn 1.745,5 tỷ đồng, phần lớn là khoản thu về từ EPTC.

Trong khi đó, NT2 còn 4.234 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2,9% so với đầu năm. Riêng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm được 43%, còn 686 tỷ đồng.

Theo dự báo của Mirae Asset, kết quả kinh doanh của NT2 có thể cải thiện trong các quý tiếp theo, vì tháng 5, tháng 9 và tháng 10/2024 sẽ có lượng Qc được giao cao nhất (chiếm 67% tổng Qc cả năm 2024). Do đó, nhóm phân tích dự kiến doanh số bán hàng của NT2 trong năm 2024 là 4,977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ là 157 tỷ đồng (giảm 22,1% và 66,7% so với năm trước) do sụt giảm sản lượng bán điện và giá bán điện trung bình.

Vừa qua, NT2 đã thông báo lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 đến ngày 29/5/2024 (thay vì tổ chức vào 24/4/2024 như công bố trước đó). Lý do được đưa ra nhằm để kiện toàn các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu NT2 đứng tại mức giá 21.050 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn