Trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, nguồn thu chính của tập đoàn vẫn đến từ hoạt động sản xuất và kinh doanh mủ cao su với 3.395 tỷ đồng, tăng hơn 470 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguồn thu còn lại đến từ các lĩnh vực như chế biến gỗ, kinh doanh bất động sản, kinh doanh sản phẩm từ cao su và điện nước.

Lợi nhuận gộp đạt 1.075 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 23,4%. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 142 tỷ đồng còn 111 tỷ đồng, trong khi các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Nhờ đó, GVR báo lãi thuần đạt 708 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập khác trong giai đoạn này biến động mạnh khi giảm từ 378 tỷ đồng xuống 122 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của tập đoàn giảm xấp xỉ 14% so với cùng kỳ, chỉ đạt 650 tỷ đồng.

Quý I/2024: Tập đoàn Công nghiệp cao su lãi ròng hơn 650 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Trong văn bản giải trình , GVR cho biết lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng âm bởi thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương giảm mạnh. Cụ thể, trong giai đoạn đầu năm 2024, tập đoàn ghi nhận khoản thu này 69,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến 336 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, GVR có tổng tài sản hợp nhất 76.913 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 1.150 tỷ đồng so với đầu kỳ. Các khoản dài hạn chiếm hơn 53.938 tỷ đồng trong cơ cấu tài sản của tập đoàn. Nợ phải trả cũng giảm đáng kể so với đầu kỳ, theo đó từ 23.084 tỷ đồng còn 20.894 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng công bố đề án tái cơ cấu đến năm 2025. Trong đó, năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn là 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 5.051 tỷ đồng. Luỹ kế giai đoạn 2021 – 2025, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 135.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn ước đạt 25.075 tỷ đồng./.