REE: Lợi nhuận quý IV/2023 giảm 34%, mảng cơ điện lạnh lỗ 76 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần hơn 2.065 tỷ đồng, giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh đạt hơn 572 tỷ đồng (chiếm 28%), giảm một nửa so với mức hơn 1.159 tỷ đồng của quý IV/2022. Doanh thu từ mảng hạ tầng điện đạt hơn 1.237 tỷ đồng (chiếm 60%), giảm 20,6% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng bất động sản đạt hơn 247 tỷ đồng (chiếm 12%), giảm 6%.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của REE đạt hơn 922 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ tốc độ giảm của giá vốn đạt tương đương với tốc độ giảm của doanh thu, biên lãi gộp của REE vẫn duy trì mức 44,7% tương đương cùng kỳ.

Khác với hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính đem về mức doanh thu tăng gần 48% so với cùng kỳ, đạt hơn 64,6 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 7%, đạt hơn 228 tỷ đồng. Các chi phí khác từ bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 8% và 4%, tương ứng đạt 29,5 tỷ đồng và 315 tỷ đồng.

REE báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 643 tỷ đồng, giảm 33,7% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2022. Theo giải trình, REE cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong lợi nhuận quý IV đến từ 2 mảng kinh doanh cơ điện lạnh và hạ tầng điện.

Cụ thể, mảng cơ điện lạnh lần đầu tiên ghi nhận sụt giảm mạnh đến 118 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí dự phòng lên đến gần 200 tỷ đồng trong quý IV, làm kết quả của mảng này từ lãi thành lỗ 76,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 41,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận mảng hạ tầng điện giảm đến 98 tỷ đồng so với cùng kỳ vì ảnh hưởng từ lợi nhuận của các công ty thành viên, công ty liên kết thuộc nhóm thuỷ điện như Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ,…

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của REE đạt hơn 8.569 tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.786 tỷ đồng, giảm 20,7%.

Dù lợi nhuận có phần sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên cần phải nói mức nền so sánh có phần cao khi năm 2022 là đỉnh lợi nhuận của REE với hơn 3.500 tỷ đồng lãi sau thuế.

So với các năm còn lại trong lịch sử hoạt động của REE, lợi nhuận năm 2023 là mức lợi nhuận cao thứ hai mà công ty này từng ghi nhận.

Năm 2023, REE lên kế hoạch doanh thu đạt 10.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.700 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, REE mới chỉ hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận, còn doanh thu vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của REE đạt hơn 34.910 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với thời đầu năm. Về tài sản ngắn hạn, REE đang nắm giữ hơn 3.400 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng 62,7% so với đầu năm. Công ty đang đầu tư hơn 719 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trong đó hơn 696 tỷ đồng (chiếm 97%) là khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB).

Hàng tồn kho tính tới cuối năm đạt hơn 1.353 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (866 tỷ đồng), hàng hoá tồn kho (254 tỷ đồng) và nguyên vật liệu tồn kho (270 tỷ đồng),…

Về tài sản dài hạn, REE ghi nhận hơn 1.607 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng gấp 2,9 lần thời điểm đầu năm. Trong đó, hơn 1.210 tỷ đồng là chi phí của dự án văn phòng cho thuê, hơn 327 tỷ đồng là chi phí dự án thuỷ điện,…

Ở bảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của REE ở thời điểm cuối năm là hơn 14.140 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm 15% còn 1.232 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 4,4% còn 9.510 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn