RTB: Lãi ròng quý 3 gấp gần năm lần cùng kỳ

RTB: Lãi ròng quý 3 gấp gần năm lần cùng kỳ

Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nguồn đóng góp chính trong kết quả kinh doanh của RTB trong quý 3.

Doanh thu thuần hợp nhất của CTCP Cao su Tân Biên tăng 61% so với cùng kỳ, đạt hơn 228 tỷ đồng trong quý 3/2020. Nhờ đó, dù biên lãi gộp co lại (từ 16.7% xuống còn 14.4%), Công ty vẫn lãi gần 7.8 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 9.3 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của RTB trong quý 3/2020
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của RTB

Nguồn thu nhập khác 51.7 tỷ đồng giúp RTB có thể báo lãi ròng 42 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, gấp gần 4.9 lần cùng kỳ . Dù không thuyết minh chi tiết, nguồn thu nhập này thường là tiền thanh lý các cây cao su.

Kết quả kinh doanh của RTB giai đoạn 2015-9T2020
Đvt: Tỷ đồng

Kết quả quý 3 giúp vực dậy thành tích của RTB trong năm 2020, sau khi ghi nhận những con số ảm đạm vào giai đoạn nửa đầu năm. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 369 tỷ đồng và lãi ròng gần 81 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 9% và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, RTB đã thực hiện gần 70% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Trong 9 tháng đầu năm nay, tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác (134 tỷ đồng) là nguồn đối ứng cho dòng tiền ra của RTB đối với các hoạt động kinh doanh (13 tỷ), trả nợ gốc vay (26 tỷ) và trả cổ tức cho cổ đông (79 tỷ).

Thừa Vân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút