SAB: Nghị quyết HĐQT thông qua phụ lục hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh

SAB: Nghị quyết HĐQT thông qua phụ lục hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phụ lục hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm