SAB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

SAB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Tổn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm