Sabeco (SAB) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Như vậy, với hơn 1.282,56 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ phải chi khoảng gần 1.924 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 5/1/2024, thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 7/2/2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sabeco đã trả cổ tức tiền mặt lên tới 25% cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%, thực hiện thanh toán ngày 24/3/2023 và chi cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 15%, thực hiện thanh toán ngày 7/7/2023.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 21.940,98 tỷ đồng, bằng 87,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3.288,53 tỷ đồng, bằng 74,3% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Sabeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 40.272 tỷ đồng, tăng 15,1% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Sabeco đã hoàn thành 57% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Sabeco điều chỉnh nhẹ 3% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.038,7 tỷ đồng, về 33.426,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 22.389,2 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 4.097,6 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.253,7 tỷ đồng, chiếm 6,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/12, cổ phiếu SAB tăng 1,88% lên mức 65.200 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt gần 0,3 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn