Safoco (SAF) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

Safoco (SAF) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

Như vậy, với hơn 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Safoco sẽ phải chi hơn 36 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong lần chia này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/1, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 1/2/2024.

Đây là mức chia cổ tức năm 2023 đã được Safoco thông qua tại ĐHCĐ thường niên vào đầu năm và thấp hơn so với mức chia 34% bằng tiền mặt cổ tức năm 2022.

Hiện Safoco có vốn điều lệ hơn 120 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP nắm giữ 51,5% vốn, tương ứng sở hữu 6,18 triệu cổ phiếu sẽ nhận về 18,54 tỷ đồng từ cổ tức SAF; cổ đông lớn thứ 2 là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nắm giữ 16,7% vốn, tương ứng hơn 2 triệu cổ phiếu sẽ nhận về 6 tỷ đồng từ cổ tức SAF.

Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất mì, nui khô, bánh tráng cuốn, 9 tháng đầu năm 2023, Safoco ghi nhận doanh thu đạt 611,45 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ, đạt hơn 48,22 tỷ đồng.

Với kế hoạch năm 2023 là tổng doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 66 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 74,57% mục tiêu doanh thu và hơn 73% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Safoco đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với thời điểm đầu năm, sự gia tăng chủ yếu từ hàng tồn kho với mức tăng tới 58% ghi nhận 104 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền nhích nhẹ lên hơn 62,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý III/2023 đạt hơn 38 tỷ đồng, ngoài ra Công ty có 5,23 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu SAF đứng tại mức giá 51.800 đồng/CP

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn