SaiGonBank (SGB) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%

Ngày 25/4 tới đây Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaiGonBank - mã chứng khoán SGB) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ chi trả 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Như vậy với 308 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng sẽ phát hành 30,8 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá 308 tỷ đồng.

Screenshot 2024-04-14 at 13.44.28

Năm 2023 vừa qua SaiGonBank báo lãi sau thuế gần 267 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm 2022. Đóng góp vào lợi nhuận là thu nhập lãi thuần (892 tỷ đồng, tăng 2%); là lãi từ kinh doanh ngoại hối (34 tỷ đồng, giảm 30%)…

Với việc chi 308 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, SaiGonBank đã chi ra nhiều hơn số lãi thu được trong năm. Tuy vậy, tính đến 31/12/2023 SaiGonBank còn gần 672 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn