Sản lượng điện giảm do hạn hán, DRL báo lãi sau thuế quý 2 giảm 19% 

Sản lượng điện giảm do hạn hán, DRL báo lãi sau thuế quý 2 giảm 19% 

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 với doanh thu gần 19 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 19% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của DRL
Nguồn: DRL

Do tình hình hạn hán nặng nề tại khu vực, lượng nước về hồ thấp nên sản lượng điện thương phẩm quý 2/2020 của DRL giảm 14% so cùng kỳ. Điều này khiến doanh thu quý 2 giảm 18% về mức 18.6 tỷ đồng. Mặt khác, năm nay Công ty đã hết thời gian được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết quả, DRL ghi nhận lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng giảm 19% so với quý 2/2019. Sau 6 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu hơn 48 tỷ đồng và lãi sau thuế lũy kế hơn 32 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 55% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lưu ý rằng DRL đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm 7% và 19% so với thực hiện năm trước.

Tới cuối tháng 6, DRL có tổng tài sản hơn 123 tỷ đồng, giảm 9% so với hồi đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị tài sản ngắn hạn. Công ty đã thu hẹp 33% khoản tương đương tiền so với hồi đầu tháng 1, đang ghi nhận giá trị gần 44 tỷ đồng. Ngược lại gia tăng gửi tiền ngân hàng ngắn hạn 40% (tăng 6 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn 40% (tăng hơn 4 tỷ đồng). Song song đó, DRL cũng đã hạ khoản nợ phải trả 74% về chỉ còn chưa tới 7 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút