Sau lần bán “hụt”, cổ đông lớn quyết thoái vốn tại DID

Sau lần bán “hụt”, cổ đông lớn quyết thoái vốn tại DID

Sau lần giao dịch “hụt”, cổ đông lớn nhất CTCP DIC - Đồng Tiến (UPCoM: DID) - CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 5 triệu cp (35.97%) đang nắm giữ từ ngày 30/06-28/07.

Nếu giao dịch thành công, CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà sẽ không còn là cổ đông của DID và cơ cấu cổ đông lớn của DID sẽ chỉ còn 1 cổ đông tổ chức và 2 cổ đông cá nhân.

Cơ cấu cổ đông lớn của DID nếu CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà thoái vốn thành công

Ở lần thực hiện giao dịch trước, CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà đã không bán ra bát kỳ cổ phiếu DID nào trong suốt khoảng thời gian từ 14/08-10/06. Lý do được đơn vị này đưa ra là do giá cổ phiếu thấp hơn mức kỳ vọng.

Cổ đông lớn DID đăng ký thoái vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu DID bắt đầu trược dài từ sau phiên lập đỉnh lịch sử (25/03) và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đầu phiên chiều 30/06, giá cổ phiếu DID được giao dịch ở mức 6,500 đồng/cp, giảm gần 54% so với đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu DID từ sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/03. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Thượng Ngọc

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút