SCIC ước lãi sau thuế hơn 6.400 tỷ đồng năm 2023

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 6.916 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu cổ tức ước đạt 5.378 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch 2023.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.695 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 6.432 tỷ đồng, lần lượt 130% và 121% mục tiêu năm.

So với năm 2022, kết quả trên lần lượt giảm 32% về doanh thu nhưng gấp 2,1 lần mức nền thấp lợi nhuận trước thuế của năm trước đó.

SCIC ước lãi sau thuế hơn 6.400 tỷ đồng năm 2023.

Đối với công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận một doanh nghiệp là Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP với vốn nhà nước là 1.540 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 2.370 tỷ đồng. 

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã triển khai bán vốn tại 21 trong tổng 73 doanh nghiệp dự kiến thoái vốn với giá trị chào bán đạt gần 2.000 tỷ đồng. Tổng công ty đã bán vốn thành công tại 8 đơn vị. 

Ngoài ra, tình hình triển khai hoạt động đầu tư, trong năm 2023, SCIC đã và đang triển khai nghiên cứu đầu tư 10 dự án, với số vốn giải ngân dự kiến khoảng 20.452 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết kết quả doanh thu của SCIC đứng thứ 5 trong 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sỡ hữu.

Trong năm 2023, SCIC đã tiếp nhận 1 doanh nghiệp là Tổng Công ty Dược Việt Nam với vốn nhà nước là 1.540 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 2.370 tỷ đồng. SCIC cũng đã và đang triển khai nghiên cứu đầu tư 10 dự án, với số vốn giải ngân dự kiến khoảng 20.452 tỷ đồng.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã triển khai bán vốn tại 21 doanh nghiệp với giá trị chào bán là gần 2.000 tỷ đồng.

Theo danh sách thoái vốn năm 2023 được SCIC công bố hồi tháng 4/2023, tổng cộng có 73 doanh nghiệp trong danh sách bao gồm những cái tên lớn như Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP), Seaprodex (UPCoM: SEA), Tổng Công ty LICOGI - Công ty Cổ phần (UPCoM: LIC), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP), Tổng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng số 1 (UPCoM:FIC)…

Như vậy còn hơn 50 doanh nghiệp trong danh sách mà SCIC chưa thực hiện thoái vốn trong năm 2023.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn