SHB chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/3

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 vào 13h30 ngày 25/4/2024. Đại hội được tổ chức tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là ngày 15/3. Hiện ngân hàng vẫn chưa có thông báo về các nội dung, tờ trình được đưa ra thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ lần này. 

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, SHB ghi nhận lợi nhuận trước đạt 9.244 tỷ đồng, giảm 4,6%, lợi nhuận sau thuế ở mức 7.470 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao (hơn 10.600 tỷ đồng). Lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí dự phòng cả năm tăng hơn 40%  lên hơn 7.411 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SHB ở mức 630.400 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ghi nhận số dư 438.500 tỷ đồng, tăng 13,7%. 

Vào cuối năm 2023, số dư nợ xấu của ngân hàng ở mức 12.483 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm nhưng đã giảm so với kết quả 13.484 tỷ đồng vào cuối quý III. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,85%, tương đương với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 77%, cải thiện đáng kể so với cuối năm 2022 và quý liền trước.

Năm 2023, SHB cũng đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn cổ phần tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFinance) cho đối tác là Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri).

Xem thêm tại vietnambiz.vn