Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo lãi 1.886 tỷ đồng

Empty

Lãi ròng VNX năm 2023 đạt 1.886 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa: Trọng Hiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đến quý IV/2023.

Theo đó, tổng doanh thu VNX năm 2023 đạt hơn 1.920 tỷ đồng, cơ cấu doanh thu gồm: Doanh thu hoạt động đầu tư vốn vào HoSE (1.395,2 tỷ đồng), HNX (461,5 tỷ đồng). Trừ đi các chi phí, lãi ròng VNX đạt 1.886 tỷ đồng.

So với năm 2022, tổng doanh thu và lãi ròng công ty giảm lần lượt 44% và 10%.

Về hiệu quả hoạt động, tại thời điểm 31/12/2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VNX đạt 62,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 55,7%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản VNX đạt 3.385 tỷ đồng, giảm hơn 16,3% so với số đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 3.386 tỷ đồng, nợ phải trả 387,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đại diện ban điều hành VNX cho biết, trong năm 2023, sở đã đạt những mục tiêu nhất định và cũng gặp một số khó khăn.

Trong đó, VNX chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ Tài chính ban hành quy định sửa đổi về lộ trình sắp xếp thị trường chứng khoán cho phù hợp với thực tiễn thị trường...

Sở chỉ đạo chủ đầu tư và điều phối hoạt động giữa các đơn vị thụ hưởng đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu công nghệ thông tin (KRX) và đôn đốc các thành viên tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch mới.

VNX chính thức ra mắt vào ngày 11/12/2021, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do Bộ Tài chính đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn. VNX được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE, với mục tiêu thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ phân công HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Phần HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Xem thêm tại nhadautu.vn