Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) báo lãi gần 1.900 tỷ đồng năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa cập nhật kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.920 tỷ đồng và 1.886 tỷ đồng, giảm 44% và 10% so với năm trước. Biên lãi ròng đạt 98,2%.

Theo ghi nhận, phần lớn doanh thu của phần lớn đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty. Trong đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) mang về hơn 1.395 tỷ đồng và thu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) gần 462 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng chi phí hoạt động năm 2023 của VNX chỉ khoảng 27 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động, tại thời điểm 31/12/2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VNX đạt 62,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 55,7%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức hoạt động vào ngày 6/8/2021, theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại HoSE và HNX. Sở là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn điều lệ HoSE và HNX.

>> Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng 19 viên chức

Xem thêm tại nguoiquansat.vn