SSI chỉ ra các nhóm ngành đã xác nhận tạo đáy và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng

CTCK SSI vừa báo cáo tổng hợp kết quả lợi nhuận quý 1/2024 của các doanh nghiệp niêm yết, cho thấy sự duy trì tăng trưởng trong Q1/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. 

Tổng lợi nhuận sau thuế toàn sàn (1.059 doanh nghiệp tính đến ngày 6/5) tăng 6,6% so với cùng kỳ và tăng 3,4% so với quý gần nhất, ghinhận mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 7 quý (chỉ thấp hơn hai quý đầu năm 2022).

Tốc độ tăng trưởng của Q1/2024 đã chậm lại đáng kể so với mức tăng 35,3% trong Q4/2023 do nền so sánh cao dần. Sau giai đoạn biến động mạnh kể từ dịch Covid-19, lợi nhuận đang đi vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng ổn định hơn.

photo-1715300939586

Nguồn: SSI Research

Theo thống kê, chu kỳ lợi nhuận của các nhóm ngành có sự phân hóa rõ nét. Trong đó, Nhóm cổ phiếu bắt đầu phục hồi từ đáy là Bán lẻ (+367% svck) và Du lịch & giải trí (+1.031% svck).

Nhóm cổ phiếu duy trì quán tính phục hồi tích cực bao gồm Dịch vụ tài chính(+103% svck), Tài nguyên (+208% svck), Viễn thông (+95% svck), Xây dựng (+125% svck). Ngược lại, Nhóm cổ phiếu chưa quay lại quỹ đạo tăng trưởng là Bất động sản (-61,6%svck) và Điện, nước, xăng dầu & khí đốt (-49,6% svck)

Nhóm cổ phiếu tăng trưởng ổn định bao gồm Ngân hàng (+9,6% svck), công nghệ thông tin (+22,1% svck).

Riêng đối với nhóm BĐS, lợi nhuận sau thuế của ngành này giảm mạnh (-61,6% svck) ghi nhận mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong 5 năm mà nguyên nhân chủ yếu do VinHomes (VHM) giảm ghi nhận doanh thu (doanh thu -72% svck, LNST -92,4% svck)

Nếu không tính VHM, tổng LNST của ngành tăng 9,5% svck, tuy nhiên doanh thu vẫn giảm -21,6% svck. Trong khi đó, VIC (+126% svck), IDC (+355%), DXG (+166%), TCH (+117%), CRV (+134%), AGG (x17) đóng góp tích cực vào mức tăng của ngành.

photo-1715301015048

Nguồn: SSI Research

Các nhóm ngành xác nhận tạo đáy và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng như Ngành Bán lẻ tăng mạnh +367% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng ấn tượng của hai doanh nghiệp đầu ngành. Thế giới di động (MWG) tăng mạnh+41x lần so với cùng kỳ và lấy lại mức lợi nhuận cao nhất trong 6 quý, FPT Retail (FRT, +28x) có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tiếp. 

Biên lợi nhuận gộp của ngành cải thiện đáng kể từ 15,4% lên 17,5%. Chi phí lãi vay cũng giảm từmức 6,6% dư nợ xuống 3,9% dư nợ.

Một ngành quay lại quỹ đạo tăng trưởng là Ngành Du lịch & giải trí phục hồi mạnh và có lãi trở lại sau chuỗi thời gian dài ghi nhận lỗ. Vietnam Airlines (HVN) ghi nhận doanh thu thuần theo quý cao kỷ lục (+19% svck) nhờ sự phục hồi cảvề thị phần và giá vé, bên cạnh khoản thu nhập đột biến từ việc xóa nợ của công ty conPacific Airlines. VJC (+212% svck), ACV (78%), SCS (+30%), AST (+46%) đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực.

Xem thêm tại cafef.vn