Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/4

* PET: Bà Phạm Thị Hồng Điệp, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE) đã bán ra 135.000 cổ phiếu PET từ ngày 08/3 đến 06/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại PET xuống còn 162.000 cổ phiếu PET, tỷ lệ 0,15%.

* DHC: Ông Nguyễn Quốc Bình, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đăng ký mua 102.000 cổ phiếu DHC từ ngày 12/4 đến 10/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bình sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 900.000 cổ phiếu DHC, tỷ lệ 1,11%.

* SAV: Ông Nguyễn Thanh Hải, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV – HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu SAV từ ngày 12/4 đến 11/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ giảm sở hữu tại SAV xuống còn hơn 206.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,94%.

* SZC: Ngày 24/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/9/2024.

* S55: CTCP Anza, Công ty mẹ của CTCP Sông Đà 505 (S55 – HNX) đã mua vào hơn 312.000 cổ phiếu S55 trong ngày 03/4. Qua đó, nâng sở hữu tại S55 lên hơn 6,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 68,62%.

* C69: Ông Trần Xuân Bản, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu C69 từ ngày 11/4 đến 09/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Bản chỉ đang nắm giữ hơn 6.700 cổ phiếu C69.

* MAC: Ông Vũ Phong Cầm, chồng bà Bùi Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đăng ký mua 157.000 cổ phiếu MAC từ ngày 11/4 đến 25/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Cầm chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MAC nào.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn