Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/1

* MWG: Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) chỉ mua được 200.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu MWG đăng ký mua từ ngày 12/12/2023 đến 10/1/2024 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã nắm giữ hơn 35,43 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 2,422%.

* POM: Ông Đỗ Duy Hiếu, con ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 397.000 cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 0,14%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/1 đến 05/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* ADS: Ông Đỗ Đức Khang, cá nhân có liên quan đến ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT CTCP Damsan (ADS – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ADS trong đợt chào bán riêng lẻ của ADS. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/1 đến 15/1. Trong khi đó, ông Khôi vừa có báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu ADS trong ngày 08/1 và nâng sở hữu tại ADS lên hơn 3,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,28%.

* TNC: Ông Lê Trung Đức, Thành viên HĐQT CTCP Cao su Thống Nhất (TNC – HOSE) đã bán ra hơn 351.000 cổ phiếu TNC trong ngày 03/1 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại TNC xuống còn hơn 1,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,8%.

* GDT: Ngày 16/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/1/2024.

* TDM: Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu TDM sở hữu, tỷ lệ 0,6%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/1 đến 07/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* SGN: AMERICA LLC, cổ đông lớn của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN – HOSE) đã mua vào hơn 256.000 cổ phiếu SGN trong ngày 08/1. Qua đó, nâng sở hữu tại SGN lên hơn 4,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,24%.

* LGC: CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE) thông báo thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 20% sang ngày 20/3/2024, thay cho thông báo trước đó là vào 18/1/2024.

* DXP: CTCP Tratimex P&L, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Văn Quang – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 3,24 triệu cổ phiếu DXP sở hữu, tỷ lệ 5,42%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 đến 09/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* IDC: Ngày 15/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của Tổng CTCP IDICO (IDC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/1/2024.

* SAF: Ngày 9/1, HĐQT CTCP Lương thực Thực phẩm Safaco (SAF – HNX) đã có nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 24/1/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 01/2/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn