Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/10

* BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BID – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 641,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 12,69% từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quý năm 2021.

* TVS: Ông Phan Thanh Diện, anh của ông Phan Minh Tâm – Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE) đăng ký bán 125.000 cổ phiếu TVS từ ngày 17/10 đến 15/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Diện sẽ giảm sở hữu tại TVS xuống còn hơn 1,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,12%.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký mua hơn 15,58 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 17/10 đến 15/11 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA lên hơn 166,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,74%. Liên quan đến ITA, CTCP Truyền thông - Giải trí và Sản xuất Media Ban Mai, cổ đông của ITA đã bán ra 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 10 đến 12/10 và giảm sở hữu tại ITA xuống còn hơn 15,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,66%.

* HSG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG trong ngày 06/10. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm tại HSG lên hơn 61,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

* SMB: Ngày 24/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/11/2023.

* HT1: Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2023.

* NRC: Bà Đào Thị Bạch Phượng, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX) đã bán ra hơn 3,77 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 06/10. Qua đó, giảm sở hữu tại NRC xuống còn hơn 3,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,03%.

* SHS: Bà Phạm Thị Bích Hồng, Trưởng ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS – HNX) đã bán toàn bộ hơn 355.000 cổ phiếu SHS sở hữu từ ngày 11/9 đến 06/10.

* SLS: Ngày 23/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức niên độ 2022-2023 của CTCP Mía đường Sơn La (SLS – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 24/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 150%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/11/2023.

* DHT: CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX) thông qua phương án phát hành 8,4 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là Aska Pharmaceutical Co, Ltd, với giá chào bán 21.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn