Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3

* SIP: Bà Huỳnh Ngọc Như, Trưởng ban kiểm soát CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu SIP từ ngày 15/2 đến 11/3 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại SIP xuống còn hơn 460.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,25%.

* TNH: ACCESS S.A. SICAV-SIF-ASIA Top Picks, cổ đông lớn của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – HOSE) đã mua vào hơn 574.000 cổ phiếu TNH trong ngày 08/3. Qua đó, nâng sở hữu tại TNH lên 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,35%.

* NLG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp, cổ đông của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 1,7 triệu cổ phiếu NLG sở hữu. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 12/3.

* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 18/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại DHC xuống còn hơn 8,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,42%.

* GMD: CTCP Gemadept (GMD – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 4,58 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* VPI: Ông Tô Như Thắng, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI – HOSE) đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu VPI từ ngày 18/3 đến 22/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại VPI xuống còn hơn 10,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,38%.

* DTA: Ông Trần Đức Lợi, Chủ tịch HĐQT CTCP Đệ Tam (DTA – HOSE) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu DTA từ ngày 19/3 đến 15/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Lợi sẽ giảm sở hữu tại DTA xuống còn hơn 544.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,01%.

* DHT: Aska Pharmaceutical Co.,Ltd, cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX) đã mua vào hơn 1,08 cổ phiếu DHT từ ngày 27/2 đến 05/3. Qua đó, nâng sở hữu tại DHT lên hơn 28,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,99%.

* IVS: CTCP Chứng khoán Goutai Junan Việt Nam (IVS – HNX) thông qua phương án phát hành 69,35 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT xác định. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* CAP: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022-2023 của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/5/2024.

* PRC: Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX) đăng ký bán toàn bộ 238.000 cổ phiếu PRC sở hữu, tỷ lệ 19,83%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* EVS: Ông Nguyễn Thành Chung, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) đã bán ra 200.000 cổ phiếu EVS từ ngày 01/3 đến 08/3. Qua đó, chỉ còn nắm giữ hơn 32.000 cổ phiếu EVS, tỷ lệ 0,02%.

*TNG: AFC VF Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) đã bán ra hơn 621.000 cổ phiếu TNG trong ngày 11/3. Qua đó, giảm sở hữu tại TNG xuống còn hơn 6,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,45%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn